Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Nová pravidla k návštěvám od 4.1.2021

Nová pravidla k návštěvám od 4.1.2021PRAVIDLA PRO REALIZACI NÁVŠTĚV DOMOVĚ OD 4. 1. 2021

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze 3. 7. 2020 a dále dle doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 stanovuje ředitelka MÚSS tato pravidla pro návštěvy v Domově od 4. 1. 2021:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV TRVÁ PO CELOU DOBU NOUZOVÉHO STAVU

1. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient domova:

  1. Je omezen ve svéprávnosti
  2. Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimky posuzuje vedoucí sestra spolu se sociální pracovnicí, schvaluje ředitelka)
  3. Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

Na tyto návštěvy není třeba se objednávat předem.

2. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (odběrová místa viz níže)
  2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2. a) a 2. b), je pondělí - pátek v době od 9.00 - 11.00 a od 13.00 – 16.00 hodin, po dobu max. 1 hodiny a to max. 2 osoby (včetně nezletilých dětí), přičemž obě přítomné osoby jsou povinny doložit výše uvedený doklad. Návštěvy je nutné telefonicky rezervovat na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30h.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu ke klientovi mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

- Při vstupu do budovy si osoba změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikuje si ruce a vyplní Čestné prohlášení.

- Po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos.

Vzhledem k naší personální situaci nejsme bohužel aktuálně schopni testovat případné zájemce z řad návštěv na Covid-19, zdravotní personál zajišťuje přímou péči o klienty a není možné vymezit v týdnu časový prostor pro POC testování. Poskytovatel sociálních služeb nemá dle doporučeného postupu povinnost zajistit toto testování svými zaměstnanci.

NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST

Pro návštěvy, které nemohou nebo nechtějí využít návštěvu pod podmínkou předložení potvrzení o absolvování testu nebo již prodělaném onemocnění, však stále funguje návštěvní místnost s oddělenými vchody a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné nákaze (tzv. bezkontaktní zóna). Návštěvy klientů je možné uskutečnit pouze v pracovní dny vždy 4 návštěvy dopoledne a 4 návštěvy odpoledne po dobu maximálně 15 minut. Zúčastnění musí mít zakrytý nos a ústa po celou dobu návštěvy a při vstupu do místnosti si budou dezinfikovat ruce. Po uskutečnění jedné návštěvy bude celý prostor desinfikován, proto je návštěvní doba časově omezena. Aby se návštěva mohla uskutečnit u většiny klientů, nebude možné se objednávat opakovaně na každý den. Pro objednávku návštěvy v návštěvní místnosti je nutné si telefonicky rezervovat čas na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30h.

BALÍČKY

Podepsané balíčky pro klienty je stále možné donášet po zazvonění na recepci. Po vydezinfikování prostřednictvím personálu bude následně klientovi předán. Nelze přinášet balíčky do návštěvní místnosti.

Omlouváme se za komplikace a za přísně nastavená pravidla návštěv, ale epidemiologická situace stále není příznivá. Cílem nás všech je co nejvíce ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Mgr. Lizáková Miroslava - ředitelka organizace