Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Služba Domova pro seniory je poskytována dle §49 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb.

Identifikátor služby: 2848286
Služba je poskytována od: 1. 1. 2007
(Domov pro seniory zahájil svoji činnost již v únoru roku 1995. Objekt Domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu)
Forma poskytování: pobytová
Místo a čas poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří, služba je poskytována 24 hodin denně.P1110140.JPG

Okruh osob: senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři 65-80 let
 • starší senioři nad 80 let

Služba může být ve zvlášť odůvodněných případech poskytnuta od 62 let.

Kapacita: 113 lůžek

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a garsoniérách.

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty, kteří jsou oslabeni v prosazování svých práv, k řešení své nepříznivé sociální situace, podpořit je při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Cílem poskytované služby je spokojený klient v oblasti ubytování, stravování, péče a aktivizační činnosti v souladu s důstojným prožitím stáří a ochranou jeho práv. Měřítkem pro zjištění naplnění cíle jsou dotazníky spokojenosti a vyhodnocování individuálního plánování.

Okruhem osob jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, dále osoby s trvalým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jimž nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich vlastním domácím prostředí a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztrátu schopností řešit svoji současnou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ohrožení práv a zájmů nebo z důvodu nastalé krizové situace. V případě poskytnutí služby Domova pro seniory se tedy jedná o osobu, která:

 • má nepříznivý zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny
 • osoba vyžadující pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny

=> a u této osoby byly vyčerpány možnosti pomoci rodiny, blízkých nebo terénních či ambulantních služeb.

Nepříznivou sociální situaci posuzuje sociální pracovnice v rámci sociálního šetření.

Službu nejsme schopni poskytnout osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • které potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • které trpí různou formou demence ve vyšším stadiu a jsou mobilní (např. s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyžaduje soustavný dohled nad pohybem klienta pro jeho neorientovanost v prostředí)
 • které trpí infekční nemocí
 • jejichž chování narušuje kolektivní soužití, zejména osobám s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
 • závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

 Zásady sociální služby

 • úcta a respekt k člověku a podpora lidské důstojnosti (přistupujeme ke klientům zdvořile a s úctou)
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti (neposkytujeme více podpory, než je nutné, „nepřepečováváme“)
 • individuální přístup ke klientovi (konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho možnosti a schopnosti)
 • týmová práce (komunikace, předávání informací, atmosféra na pracovišti)
 • odbornost a kvalifikovanost (zvyšování vzdělávání pracovníků v přímé péči a přijímání nových přístupů v péči o seniory)

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.

Co si vzít s sebou do Domova pro seniory naleznete zde