Ceník úhrady za odlehčovací služby

 Úhrada za Odlehčovací služby od 1. 1. 2021

Ubytování (včetně provozních nákladů, úklidu, praní, žehlení, apod.)                       200Kč/den

Celodenní strava(včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)     159Kč/den

Dietní strava (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy              170Kč/den

Poskytované úkony sociální péče                                                                                                  130Kč/hodina

Úhrada celkem za 1 den                                                                                                                     359Kč+poskytované úkony

                                                                                                                                                                     (370Kč/dietní strava)