Ceník úhrady za pečovatelskou službu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/h
Pomoc při přípravě a podávání jídla a pití 130 Kč/h
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/h
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném vnitřním pohybu 130 Kč/h
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/h
Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/h
Pomoc při péči o vlasy 130 Kč/h
Zajištění normální stravy - cena obědu 75 Kč
Zajištění šetřící stravy - cena obědu 75 Kč
Dovoz nebo donáška obědu 20 Kč/úkon
Dovoz obědu manželskému páru 20 Kč + 10 Kč/úkon
Běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/h
Velký úklid, mytí oken 130 Kč/h
Běžné nákupy (do 5kg) 115 Kč/h
Nutné pochůzky - pošta, lékař, úřad 130 Kč/h
Velký nákup (nad 5kg) 115 Kč/úkon
Praní a žehlení ložního prádla 70 Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla 70 Kč/kg
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět v místě bydliště 130 Kč/h
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět mimo bydliště 130 Kč/h

Ceník je platný od 1. 1. 2021