Nová pravidla k návštěvám od 8.10.2021

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,
 
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme vytvořili nová PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB platná od 8.10.2021:
 
Návštěva musí písemně prokázat, že:
-v posledních 48 hodinách, absolvovala POC antigenní test nebo PCR test na Covid-19 s negativním výsledkem (výjimku mají děti do dvou let)
-nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
-nebo byla očkována proti COVID-19 a:

        -od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud  nebyla aplikována druhá dávka

        - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale nevíce než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 
- a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Návštěva je možná každý den v době od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
 
Osoby vstupující na návštěvu:
•při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikují si ruce
•po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo nano-roušku bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos.
 
Děkujeme za respektování těchto pravidel.