Bc. Šupová Jana, DiS.

Manažer kvality, zástupkyně ředitelky

tel: 474 375 414

mobil: 607 840 071

e-mail: