Ing. Mgr. Lizáková Miroslava, MBA

Ředitelka MÚSS

tel: 474 375 414 

mobil: 608 262 718 

e-mail:

Po dobu mateřské dovolené prosím 

kontaktujte zástupkyni ředitelky

Bc. Janu Šupovou, DiS.