Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Jaké služby jsou v MÚSS poskytovány?

V našem zařízení jsou poskytovány registrované pobytové sociální služby a to konkrétně Domov pro seniory a Odlehčovací služba a Pečovatelská služba (dle definice zákona 108/2006 Sb).

Komu je určen Domov pro seniory?

Seniorům, kteří mají sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu věku či zdravotního stavu, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Komu je určena Odlehčovací služba?

Dospělým osobám od 19 let a seniorům od 65 let, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pečující fyzická osoba potřebuje nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu.

Komu je určena Pečovatelská služba?

Osobám všech věkových skupin, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a vyčerpaly všechny možnosti pomoci od rodiny, blízkých nebo ambulantních služeb. Jedná se o osoby s nepříznivým zdravotním stavem, který ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém ani sociálním zařízení nebo osoby které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti či rodiny s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.

Od kolika let mohu využít službu Domova pro seniory?

Služba Domov pro seniory je určen pro klienty od 65 let věku (ve zvlášť odůvodněných případech od 62 let). Zájemci spadající do této věkové kategorie se musí nacházet v nepříznivé sociální situaci.

Co je to pojem „Nepříznivá sociální situace“?

Je to ztráta schopností řešit svoji současnou situaci. Důvodem neschopnosti může být věk, zdravotní stav, sociálně znevýhodňující prostředí, krizová situace či ohrožení práv a zájmů. Pobyt v Domově pro seniory je vhodný v okamžiku, kdy byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb.

Přijmete mne, i když jsem soběstačný?

Dokud budete soběstačný, tak s Vámi poskytování sociální služby nezahájíme. Zahájení sociální služby je pro ty klienty, kteří už nemůžou zůstat doma a nestačí jim péče rodiny ani terénních služeb (např. pečovatelské). Nejčastěji poskytujeme naše služby seniorům, kteří jsou odkázaní na péči druhé osoby, a domácí péče již nepostačuje.

Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?

Nikdy nejsme schopni říct, kdy Vám budeme schopni zahájit poskytování sociální služby. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Náš „pořadník“ není časový, ale je řazen podle sociální a zdravotní potřebnosti.

Co mám dělat, když už potřebuji s něčím pomoct, ale úplně nesoběstačný nejsem? Proč mě nepřijmete?

Každému je nejlépe doma, ve svém známém prostředí. Doporučujeme spíše využívat pomoci rodiny, svých známých a terénních služeb (např. pečovatelské). Služeb Domova je vhodné využívat, až když Vám tato pomoc nestačí.

Za jakých podmínek lze do Domova pro seniory nastoupit?

Podmínkou pro přijetí do Domova je podání Žádosti o o poskytnutí sociální služby a Vyjádření praktického lékaře. Zájemce musí být v nepříznivé sociální situaci, kterou už nemůže zvládnout vlastními silami, nezvládá jí ani za pomoci svojí rodiny či Pečovatelské služby. Podrobné informace získá zájemce u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněné tiskopisy a bude žadatele informovat o kritériích přijetí do Domova.

Kolik mě bude pobyt v Domově pro seniory stát?

Klient si v Domově hradí částku za ubytování a celodenní stravu. Klient, který je příjemcem příspěvku na péči dále hradí za poskytování péče a to ve výši přiznaného příspěvku.

Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Je to důležité? Můžu být přijat, i když jej nemám přiznaný?

Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Službu Vám můžeme poskytovat, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte, a to v případě, že se Vaše soběstačnost náhle zhoršila a nestihl/a jste si jej ještě vyřídit.

Co když můj důchod nestačí na pokrytí plateb za pobyt v Domově?

V případě, kdy klient pobytového zařízení sociálních služeb nemá vlastní příjem nebo příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, umožňuje zákon v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti.

Jaké jsou v Domově pokoje a kolik je tu seniorů?

Kapacita Domova pro seniory je 113 lůžek. Ubytování se poskytuje v pokojích jednolůžkových, dvoulůžkových a garsoniérách. Pokoje jsou rozděleny na velké a malé se společným sociálním zařízením (WC a sprchovým koutem) s druhým pokojem. Garsoniéra má samostatné sociální zařízení.

Jaká péče mi bude poskytována?

Všem klientům je poskytována zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče 24 hodin denně po celý rok. Podporu a pomoc v běžných denních činnostech pro Vás zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují všeobecné sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut. Praktický lékař dochází pravidelně 1x týdně, akutní péče je zajištěna prostřednictvím lékařské záchranné služby.

Kolik a jaká strava je v Domově poskytována?

Strava je celodenní v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina). Zajišťujeme tyto druhy dietního stravování - racionální stravu, šetřící stravu, diabetickou stravu. Mimo letní měsíce je na výběr vždy ze dvou druhů obědů.

Mohu si v Domově sám/sama vařit nebo připravovat jídlo?

Ne, klienti si v Domově sami stravu připravovat nemohou. Na pokoji mohou mít ale rychlovarnou konvici a uvařit si čaj či kávu. V přízemí se také nachází automat na kávu, ten můžete využít nejen Vy, ale také Vaši rodinní příslušníci. K dispozici máte po celý den na chodbách konvice s čajem a pramenitou vodou.

Mohu si vzít svůj nábytek nebo další osobní věci?

Z hygienických, bezpečnostních ale i estetických důvodů je Domov vybaven vhodným nábytkem. Klienti si do Domova mohou vzít pouze osobní drobnosti na dovybavení pokoje (obrázky, květiny, fotografie apod.)

Mohu si vzít do Domova své domácí zvíře?

Ne, z hygienických a bezpečnostních důvodů není pobyt zvířat v Domově povolen. V Domově máte možnost účastnit se canisterapie nebo felinoterapie.

Jak mohu trávit svůj volný čas?

Pokud budete mít zájem, můžete se účastnit denních aktivit dle rozvrhu, jde např. o výtvarné činnosti, procvičování paměti, promítání filmů, kavárničky, tvorbu keramiky, nebo různé druhy terapeutických činností – aromaterapie, muzikoterapie, biblioterapie či reminiscence. Kromě těchto aktivit, plánujeme také měsíční akce, které mohou klienti dle své nálady navštívit, jde např. o zábavy s živou hudbou, besídky s dětmi ze škol a školek, besedy na nejrůznější témata, návštěvy kin, divadel, sportovních akcí, výletů a tematických programů v průběhu roku (masopust, pálení čarodějnic, turnaj v šipkách, aj.). V našem Domově také probíhá díky spolupráci s ostatními organizace Canisterapie a Felinoterapie (léčba psem, kočkou) nebo cvičení Jógy.

Kdo a kdy může přijít na návštěvu?

Rodina či přátelé Vás mohou navštěvovat dle libosti, nemáme stanoveny návštěvní hodiny, výjimkou jsou pouze pozdní noční hodiny, kdy v době nočního klidu doporučujeme klientům návštěvy nepřijímat S ohledem na klid a bezpečí klientů.

Kdy a jak mohu Domov krátkodobě opustit?

Domov lze opustit kdykoliv, po předchozím nahlášení ošetřujícímu personálu. Delší nepřítomnost je potřeba hlásit minimálně den předem, z důvodu odhlášení stravy. V opačném případě by strava musela být účtována.

Mohu si podat stížnost?

Stížnost můžete podat ústně kterémukoliv pracovníkovi (i telefonicky), písemně doručením stížnosti poštou nebo e-mailem na adresu Domova nebo anonymně do Schránky důvěry umístěné na chodbách Domova

Co s sebou do Domova pro seniory/Odlehčovacích služeb?