Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - domov pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služba

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří,příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
  Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
  Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 474 375 414

  4.5 Adresa internetové stránky

  mussklasterec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
  Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  tamis6m

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 115-2336700237/0100

6. IČO

65082125

7. DIČ

MÚSS není plátce DPH 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: lizakova@mussklasterec.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): tamis6m

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka MÚSS, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.