Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je poskytována dle §44 zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.

Odlehčovací služba je poskytována dle §44 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Identifikátor služby: 8647982
Služba je poskytována od: 1. 11.2008
Forma poskytování: pobytová
Místo poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Odlehčovací služby se poskytují pobytovou formou v objektu Domova pro seniory, služba je poskytována 24 hodin denně. Délka poskytování Odlehčovací služby je omezená na dobu maximálně 90 dnů po sobě jdoucích (3 měsíce). 

Kapacita:   4 lůžka

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových pokojích. 

 

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu a také spokojený klient v oblasti ubytování, stravování a péče a aktivizačních činnostech v souladu s jeho právy.

Poskytování odlehčovacích služeb je plně zakomponováno do chodu Domova pro seniory. Klienti mají možnost využívat stejné služby jako klienti Domova pro seniory.

Cílová skupina (okruh osob):

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

1629359946382.jpg

 jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí 19-26 let
 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65-80 let
 • starší senioři nad 80let

 Službu nejsme schopni poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • které potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • které trpí různou formou demence ve vyšším stadiu a jsou mobilní (např. s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyžaduje soustavný dohled nad pohybem klienta pro jeho neorientovanost v prostředí)
 • které trpí infekční nemocí
 • jejichž chování narušuje kolektivní soužití, zejména osobám s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
 • závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

 Zásady sociální služby:

 • úcta a respekt k člověku a podpora lidské důstojnosti (přistupujeme ke klientům zdvořile a s úctou)
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti (neposkytujeme více podpory, než je nutné, „nepřepečováváme“)
 • individuální přístup ke klientovi (konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho možnosti a schopnosti)
 • týmová práce (komunikace, předávání informací, atmosféra na pracovišti)
 • odbornost a kvalifikovanost (zvyšování vzdělávání pracovníků v přímé péči a přijímání nových přístupů v péči o seniory)

Cena za služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí pobytové Odlehčovací služby, a to po předchozím jednání se zájemcem o službu. Služba je klientovi poskytována za úhradu odlehčovacích služeb (celodenní strava, ubytování, poskytnuté úkony péče) stanovenou dle ceníku služby, který se řídí platnou úhradovou vyhláškou.

Individuální přístup

Klientům je na základě zjištění potřeb stanoven sociální pracovnicí a vedoucím pracovníkem v sociálních službách individuální plán, jehož součástí je i plán péče, který obsahuje veškeré úkony péče, které bude klient využívat. Plán péče zahrnuje několik oblastí (základních činností) tj. úkony běžné péče o osobu, pomoc nebo zajištění hygieny, zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Strava

Klientům je poskytována 5x denně strava (6x denně diabetikům), která je připravována ve vlastním stravovacím provozu. Klienti mají možnost k obědu vybírat ze dvou druhů jídel. Stravu může klient odebírat v jídelně, na jednotlivých jídelničkách na patrech nebo je mu donášena personálem na pokoj. Kromě racionální stravy je také zajištěna strava dietní (diabetická, šetřící, s omezením tuků). Pro klienty s poruchami trávicího systému je možné upravit i konzistenci stravy na polotuhou.

Ubytování

Odlehčovací služby poskytují klientům ubytování ve 3.patře v jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, nočním stolkem, jídelním stolkem, stolem s židlemi, komodou, šatní skříní, televizorem a malou chladničkou).  K pokoji náleží předsíňka a bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a WC. Ubytování se poskytuje s veškerými službami, které zahrnují úklid pokoje, praní prádla, likvidaci odpadů. Ve 3. patře se také nachází centrální koupena. V přízemí se nachází automat na kávu a také místnost pro kuřáky.

Pomoc v osobních záležitostech

Sociální pracovnice zajišťuje pro klienty pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování osob. věcí na úřadech, v bance apod.). Pokladník MÚSS zajišťuje pro klienty poštovní služby.

Zdravotní péče a rehabilitace

Všem klientům je poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče 24 hodin denně po celý rok. Podporu a pomoc v běžných denních činnostech zajišťují pracovníci v sociálních službách. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují všeobecné zdravotní sestry na základě indikace od ošetřujícího lékaře (praktický nebo odborný lékař klienta). V rámci pobytu je možné také využít rehabilitační péči formou individuálního či skupinového cvičení.

Aktivizace a volný čas

V MÚSS se konají různé denní volnočasové aktivity dle daného rozvrhu. Každý klient může dle svého uvážení využít jakoukoliv nabízenou aktivitu. Jde např. o výtvarné činnosti, procvičování paměti, canisterapie, keramika, muzikoterapie, reminiscence, pečení, kavárnička, promítání filmů a mnoho dalšího. Dále se také v MÚSS konají společenské akce jako jsou zábavy s živou hudbou, besídky s dětmi, besedy a přednášky, návštěvy kin a divadel, různé sportovní akce a soutěže. V kapli v přízemí jsou pořádány pravidelné bohoslužby.

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovníky, kteří Vám podají základní informace o službě a vysvětlí, jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby.

Sociální pracovníci:

Mgr. Pospíšilová Jiřina – tel. 721 070 758                 e-mail: pospisilova@mussklasterec.cz

Bc. Čičmancová Kateřina, DiS. - tel.: 607 840 021    e-mail: cicmancova@mussklasterec.cz