Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je poskytována dle §44 zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.

Identifikátor služby: 8647982
Služba je poskytována od: 1. 11.2008
Forma poskytování: pobytová
Místo poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Odlehčovací služby se poskytují pobytovou formou v objektu Domova pro seniory, služba je poskytována 24 hodin denně. Délka poskytování Odlehčovací služby je omezená na dobu maximálně 90 dnů po sobě jdoucích (3 měsíce). 

Okruh osob:1629359946382.jpg

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí 19-26 let
 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65-80 let
 • starší senioři nad 80let

Kapacita:

 • 4 lůžka

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu a také spokojený klient v oblasti ubytování, stravování a péče a aktivizačních činnostech v souladu s jeho právy.

Poskytování odlehčovacích služeb je plně zakomponováno do chodu Domova pro seniory. Klienti mají možnost využívat stejné služby jako klienti Domova pro seniory.

Službu nejsme schopni poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • které potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • které trpí různou formou demence ve vyšším stadiu a jsou mobilní (např. s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyžaduje soustavný dohled nad pohybem klienta pro jeho neorientovanost v prostředí)
 • které trpí infekční nemocí
 • jejichž chování narušuje kolektivní soužití, zejména osobám s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
 • závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Zásady sociální služby

 • úcta a respekt k člověku a podpora lidské důstojnosti (přistupujeme ke klientům zdvořile a s úctou)
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti (neposkytujeme více podpory, než je nutné, „nepřepečováváme“)
 • individuální přístup ke klientovi (konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho možnosti a schopnosti)
 • týmová práce (komunikace, předávání informací, atmosféra na pracovišti)
 • odbornost a kvalifikovanost (zvyšování vzdělávání pracovníků v přímé péči a přijímání nových přístupů v péči o seniory)

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.