Drobečková navigace

Úvod > Služby > Žádosti ke stažení

Žádosti ke stažení

Na tomto místě naleznete všechny potřebné dokumenty k poskytování našich služeb.

Domov pro seniory

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.

POZOR!

Žádost si podávejte pouze v případě, že jste schopni začít využívat službu nejpozději do 14 dnů od uvolnění místa.

Žádosti typu "JEN PRO JISTOTU", "KDYBY JEDNOU", jen jako pojistku do budoucna - NEMŮŽEME PŘIJMOUT.

 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty, které potřeba k žádosti o službu doložit:

Před podáním žádosti se prosím seznamte se Zásadami ochrany osobních údajů:

=> POKUD NEBUDOU DODÁNY VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY NA NAŠICH TISKOPISECH, NELZE PŘIJMOUT ŽÁDOST!

Co se bude dít po přijetí žádosti

Po obdržení žádost posoudíme, a pokud bude vše v pořádku, založíme ji do naší evidence. Pokud někomu odmítneme přijmout žádost, pak tehdy, když nebudete naší cílovou skupinou a tudíž Vám nebudeme moci poskytnout náležitou sociální službu nebo nesplňujete věkovou hranici pro poskytnutí služby. O tomto se dočtete v odkazu zde. O výsledku posouzení žádosti Vás budeme informovat dopisem.

Pokud bude Vaše žádost přijata, sociální pracovnice si s Vámi před poskytnutím sociální služby domluví návštěvu u Vás doma, aby přešetřila, jak moc je Vaše současná sociální situace nepříznivá a v jaké míře pomoc potřebujete. Po tomto přešetření se dohodneme, zda naše služba je opravdu schopna naplnit Vaše potřeby a očekávání. Pokud zjistíme, že se nenacházíte v nepříznivé sociální situaci, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.

Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).

Na místo v domově se čeká. Naše kapacita je neustále plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra potřebné pomoci a podpory v nepříznivé sociální situaci, nikoliv datum podání žádosti.

Výběr žadatele k přijetí na uvolněné místo se posuzuje podle těchto kritérií:

  • jaká je míra závislosti žadatele na péči jiné osoby
  • zda je možné zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele za pomoci terénních služeb nebo jiné fyzické osoby
  • zda je vhodné současné bydlení pro běžný život žadatele (např. bezbariérovost)
  • zda není žadatel ohrožen sociálním vyloučením, tj. nemůže se bez pomoci dostat do společnosti, využít běžných služeb v přirozeném prostředí, setkávat se s vrstevníky

Náš domov nemůže řešit pouhou osamělost či pouze nevhodné bytové podmínky žadatelů, pokud jsou jinak soběstační nebo potřebují pomoc jen v omezené míře (např. jen přinést nákup nebo donést oběd), a dále nemůžeme u těchto žadatelů také řešit neutěšenou rodinnou situaci. 

Pro žadatele, kteří zatím potřebují jen málo pomoci, slouží pro vyřešení jejich sociální situace zejména Pečovatelská služba.

Pečovatelská služba

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Jitku Kočkovou, DiS., která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.

Zde máte možnost si předem stáhnout žádost:

Před podáním žádosti se prosím seznamte se Zásadami ochrany osobních údajů:

Odlehčovací služby

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty, které je potřeba k žádosti o službu doložit:

Před podáním žádosti se prosím seznamte se Zásadami ochrany osobních údajů:

POZOR! POKUD NEBUDOU DODÁNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY NA NAŠICH TISKOPISECH, NEZLE PŘIJMOUT ŽÁDOST!