Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Nová pravidla k návštěvám od 15.11.2021

Nová pravidla k návštěvám od 15.11.2021Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci upřesňujeme podmínky pro návštěvy Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb platné od 15. 11. 2021

Návštěva musí písemně prokázat, že:

  • absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým zařízením s negativním výsledkem
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem
  • nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • nebo byla očkována proti COVID-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování a od očkování již uplynulo 14 dní.

Návštěva je možná každý den v době od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

  • při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikují si ruce
  • po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo nano roušku bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštevy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos (výjimku mají děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochtanu nosu a úst a dále děti do 15 let, které mohou mít i jiný ochranný prostředek např. chirurgickou roušku).

Děkujeme, že se chováte zodpovědně a respektujete tato pravidla.

Vchod do domova