Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Obnovujeme návštěvy

Obnovujeme návštěvyPodmínky pro návštěvy Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb platné od 13. 12. 2021 do 23.12. 2021

Návštěva musí písemně prokázat, že:

  • byla očkována proti COVID-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování a od očkování již uplynulo 14 dní.
  • byla očkována jednou dávkou proti COVID-19 a absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test nebo antigenní test před 24 hodinami provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem
  • nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19

Návštěva je možná každý den v době od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

  • při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikují si ruce
  • po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo nano-roušku bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos (výjimku mají děti, které nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranu úst a nosu a děti do 15 let, které mohou mít i jiný ochranný prostředek např. roušku). Prosíme zvažte zda je nezbytně nutné na návštěvy chodit i s dětmi, které nejsou očkované.

O dalších dnech zejména o svátcích Vás budeme informovat.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně a respektujete tato pravidla.

Vchod do domova